Topení a klimatizace

Nabízíme k pronájmu

  • Horkovzdušné diesel/elto a plynové agregáty s nepřímým spalováním do 120kW tepelného výkonu,
  • externí spojovací hadice, rozdělovače a koncovky,
  • vnitřní perforované hadice sloužící k rozvodu tepla po party stanu,
  • dvouplášťové nádrže mající objem 1000 litrů,
  • elektrická čerpadla a stáčecí zařízení na ropné produkty,
  • klimatizační jednotky chlazené vodou/vzduchem.
Topení splňuje platné normy České republiky.

Nejlepší variantou je teplo zajistit pomocí diesel/ELTO či plynových agregátů, které disponují nepřímým spalováním a musí být umístěny na dobře větraném místě, ideálně venku mimo vyhřívaný prostor!

Tyto agregáty jsou se stanem spojeny pomocí speciálních hadic. Do stanu fouká pouze čistý horký vzduch za pomocí vestavěných ventilátorů. Vzduch odpadový proudí komínem do ovzduší mimo vyhřívaný prostor.

POZOR HAZARD

Fotografie: Amatérské řešení vyhřívání stanových prostor

Amatérským řešením je vyhřívání stanových prostor za pomocí tzv. „plynových hříbků“, které jsou umístěny uvnitř vyhřívaného prostoru. Odporují tedy platným normám České republiky!!!

Plynový hříbek znamená otevřený oheň uvnitř stanu, který samozřejmě spaluje/ubírá kyslík, což má za následek silný „bolehlav“ Vašich hostů. Výrazně také roste riziko požáru. Škody, které jsou způsobeny nerespektováním platných norem ČR, Vám žádná z pojišťoven neuhradí!

Za samostatnou problematiku je považován transport paliva a jeho dočasné skladování. Všechny nádrže k tomuto určené musí být dvouplášťové. Je důrazně doporučeno svěřit problematiku topení do rukou profesionálů. Díky tomu můžete eliminovat velká rizika, která mohou představovat nedozírné následky!

Naproti tomu je mnohem jednodušší problematikou klimatizování party stanu. Zde si vystačíte se správným propočtem požadovaného výkonu agregátu. V obou případech (topení i klimatizace) je dobré mít výkonovou rezervu. Optimální teplota uvnitř stanu je mnohem důležitější než sebelepší dekorace!

Prohlédněte si, jakým způsobem klimatizujeme stany

Fotografie: Klimatizace párty stanů
Fotografie: Klimatizace párty stanů
Fotografie: Klimatizace párty stanů
Fotografie: Klimatizace párty stanů
Fotografie: Klimatizace párty stanů
Fotografie: Klimatizace párty stanů
Fotografie: Klimatizace párty stanů
Fotografie: Klimatizace párty stanů
Fotografie: Klimatizace párty stanů

Více fotografií naleznete na naší facebokové prezentaci